Εταίροι

Συντονιστής Δικαιούχος: Τράπεζα Πειραιώς

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα, προάγει συστηματικά τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους του μέσω ειδικών δράσεων. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχοντας σαφώς διατυπωμένους περιβαλλοντικούς στόχους, λειτουργεί από το 2004 η Μονάδα Περιβάλλοντος, για τον συντονισμό του περιβαλλοντικού έργου του Ομίλου, καθώς και ο Τομέας της Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, για την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα δύο έργα LIFE (www.greenbanking4life.gr, www.climabiz.gr).

Συνδικαιούχοι:

1.    Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υποστηρίζει τη διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με έμφαση στην παραγωγική ιστορία, και προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον μέσα από τη θεματική ενότητα «Πολιτιστικά Τοπία». Μέσω του Δικτύου Θεματικών Μουσείων, το ΠΙΟΠ δημιουργεί ζωντανούς πυρήνες πολιτισμού στην ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, υποστηρίζει τη λειτουργία Ιστορικού Αρχείου, Βιβλιοθήκης και εκδόσεων, διοργανώνει πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

2.    Δήμος Σικυωνίων

Ο Δήμος Σικυωνίων προέρχεται από τη συνένωση του Δήμου Σικυωνίων, του Δήμου Στυμφαλίας και του Δήμου Φενεού. Περιλαμβάνει 35 τοπικές κοινότητες, από τις οποίες οι τέσσερις έχουν περισσότερους από 1.000 κατοίκους και οι έξι περισσότερους από 500. Έδρα του Δήμου είναι το Κιάτο, με 9.743 κατοίκους.

3.    ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος

Η ΟΙΚΟΜ Μελετητική Περιβάλλοντος ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2007 από επιστήμονες με σημαντική και πολυετή εμπειρία στους τομείς της προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. 

4.    Εταιρία Προστασίας Πρεσπών
Από το 1991, η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών συμβάλλει συστηματικά και αποτελεσματικά, με πολλαπλές δράσεις, στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλην τη λεκάνη της Πρέσπας, προωθώντας παράλληλα την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Η δράση της αποσκοπεί στην επίτευξη ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στην ήπια ανάπτυξη, στην προστασία απειλούμενων ειδών, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

5.    Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), εθνικός φορέας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΟΧΕ) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο στους τομείς δραστηριότητάς του. Κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών ΑΠΕ/ΟΧΕ/ΕΞΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η υποστήριξη κάθε είδους δραστηριοτήτων (τεχνολογικών, ερευνητικών, συμβουλευτικών, επενδυτικών) στους συγκεκριμένους τομείς.