Πρόγραμμα LIFE-Stymfalia

Γενικά

Τίτλος έργου: Αειφόρος Διαχείριση και Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας των Υγροτόπων- Η περίπτωση της Λίμνης Στυμφαλίας
Ακρωνύμιο του προγράμματος: LIFE Stymfalia

Διάρκεια του προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2013- 29 Σεπτεμβρίου 2017

Περιοχή δράσης: Ελλάδα

Κωδικός προγράμματος: LIFE12 NAT/GR/000275

Χρηματοδότηση: To πρόγραμμα “LIFE Stymfalia” συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϋπολογισμός: € 2,013,290

Συμμετοχή ΕΕ: € 1,006,646