Η λίμνη

Η λίμνη Στυμφαλία βρίσκεται στην ορεινή Κορινθία, εκεί όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ηρακλής αντιμετώπισε και εξολόθρευσε τις Στυμφαλίδες όρνιθες. Στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, σε ύψος 600 μέτρων, βρίσκεται το οροπέδιο της Στυμφαλίας, το οποίο περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους της Ζήρειας, του Ολίγυρτου, του Μαυροβουνίου και του Γραβιά στη νότια πλευρά του νομού Κορινθίας. Η υδατική λεκάνη της Στυμφαλίας θεωρείται η μεγαλύτερη ορεινή υδατική λεκάνη της Πελοποννήσου, ενώ αποτελεί και τον νοτιότερο ορεινό υγροβιότοπο των Βαλκανίων. Η λίμνη καταλαμβάνει έκταση 1.309 εκταρίων. Το κύριο ενδιαφέρον της εντοπίζεται στην πλούσια βιοποικιλότητα της λίμνης, καθώς και τους υπόγειους και ορατούς δρόμους μέσω των οποίων κυκλοφορεί το νερό. Η οικολογική αξία της περιοχής, επιβεβαιώνεται και από την ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000. Στη λίμνη και στη γύρω περιοχή έχουν καταγραφεί 170 είδη πτηνών (φωλεάζοντα, σταθμεύοντα κατά τη μετανάστευση, διαχειμάζοντα).