Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο #1

Κυκλοφόρησε το πρώτο newsletter του προγράμματος LIFE-Stymfalia τον Δεκέμβριο του 2014!

Κατεβάστε το Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο #2

Κυκλοφόρησε το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο τον Δεκέμβριο του 2015, το οποίο περιγράφει τα επιτεύγματα της δεύτερης χρονιάς του προγράμματος, καθώς και την εξέλιξη των δράσεων.

Κατεβάστε το Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο #3

Το τρίτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος (Σεπτέμβριος 2016), περιγράφει τα επιτεύγματα του τελευταίου εξαμήνου, καθώς και την εξέλιξη των δράσεων στο διάστημα αυτό.

Κατεβάστε το Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο #4

Το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2017 και περιγράφει τα επιτεύγματα του τελευταίου εξαμήνου.

Κατεβάστε το Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο #5

Το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2017 και περιγράφει τα επιτεύγματα του τελευταίου εξαμήνου.

Κατεβάστε το Δελτίο