Ψηφιακή εφαρμογή για την παρακολούθηση της προστατευόμενης περιοχής

25-09-2018

Αναπτύχθηκε ψηφιακή εφαρμογή για την παρακολούθηση των αλλαγών του φυσικού τοπίου της Λίμνης Στυμφαλίας σε πραγματικό χρόνο, με αυτοματοποιημένη επεξεργασία δορυφορικών εικόνων. Η εφαρμογή παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνης Στυμφαλίας και τις πιέσεις που ασκούνται στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου (από το 1972 μέχρι και την πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα).
Για να επισκεφτείς την ψηφιακή εφαρμογή πήγαινε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.lake-stymfalia.gr/