Δικτύωση με άλλους φορείς

Διακήρυξη της Αμβέρσας

Η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας συναινώντας στον επαναπροσδιορισμό του πλαισίου των οικοσυστημικών υπηρεσιών πάνω στις αρχές της αειφορίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, στο πλαίσιο του συνεδρίου Ecosystem Services 2016


Β@Β platform

Η πλατφόρμα B@B (Business and Biodiversity: Επιχειρηματικότητα και Βιοποικιλότητα) παρέχει ένα φόρουμ, όπου σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίνεται η δυνατότητα για συνεχή και στρατηγικό διάλογο στο θέμα της διασύνδεσης επιχειρηματικότητας και βιοποικιλότητας. Μέσα από τρεις ξεχωριστούς άξονες δράσης (Natural Capital Accounting, Innovation for Biodiversity and Business και Finance) η πλατφόρμα στοχεύει να αναπτύξει εργαλεία και προσεγγίσεις που ενσωματώνουν πτυχές της βιοποικιλότητας στην επιχειρηματική πρακτική. Επιπλέον, η πλατφόρμα B@B ενισχύει την ευαισθητοποίηση και βοηθά στο συντονισμό καινοτόμων εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών, καθώς και στην ανάδειξη των βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών.

To LIFE-Stymfalia συμμετέχει στην πλατφόρμα με Observer Status.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.htm

EU CoP F@B

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη σύσταση πρωτοβουλίας EU Community of Practice Finance and Biodiversity - ΕU CoP F@Β για τη Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας.

Μάθετε περισσότερα για τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στη δήλωση των μερών.