Παραδοτέα/ Επιτεύγματα

25-04-2018

Το παρόν αποτελεί περίληψη της αναφοράς (Progress Report 2)  του προγράμματος LIFE-Stymfalia προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατατέθηκε στις 20 Απριλίου 2018 και αποτελεί μία καταγραφή της προόδου των δράσεων της τελευταίας χρονιάς του προγράμματος για το διάστημα Δεκέμβριος 2016-Φεβρουάριος 2018. Από την καταγραφή αυτή απορρέουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του προγράμματος, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωσή του.

23-04-2018

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia ολοκληρώθηκε μελέτη για την οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών του υγροτόπου της Στυμφαλίας. Η μελέτη "Χαρτογράφηση, αξιολόγηση και οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ως βάση λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας" αφορά στην τεκμηρίωση της σημασίας των διαφόρων παρεχόμενων ή δυνητικά παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 της λίμνης Στυμφαλίας (κωδικός GR2530002) και πώς αυτές υποστηρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν έργο υλοποιήθηκαν τα εξής:

(α) αναγνώριση, αξιολόγηση των βιοτικών και αβιοτικών χαρακτηριστικών, και χαρτογράφηση των τύπων οικοσυστημάτων της περιοχής μελέτης,

(β) προσδιορισμός, χαρτογράφηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων και δυνητικά παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών,

(γ) αποτίμηση της ζήτησης των παρεχόμενων ή δυνητικά διαθέσιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου,

(δ) ανάπτυξη συστήματος λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας και

(ε) οικονομική αποτίμηση των παρεχόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών και δημιουργία καταλόγου ιεράρχησης και προτεραιοτήτων.

Κατεβάστε εδώ την περίληψη της αναφοράς "Χαρτογράφηση, αξιολόγηση και οικονομική αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών, ως βάση λήψης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας"

08-01-2018
Το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος περιγράφει τα επιτεύγματα του τελευταίου εξαμήνου, καθώς και την εξέλιξη των δράσεων στο διάστημα αυτό.

Κατεβάστε το δελτίο

25-09-2017

Λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική και πολιτιστική ταυτότητα της Λίμνης Στυμφαλίας και στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, κατασκευάστηκε τον Απρίλιο του 2017 το περιβαλλοντικό ερμηνευτικό μονοπάτι «Άνθρωπος και φύση στα μονοπάτια του χρόνου».

Το μονοπάτι συνδέει το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με τον υγροβιότοπο και τον αρχαιολογικό χώρο και η έκθεση που περιγράφει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διαδρομή ερμηνείας περιβάλλοντος στην προστατευόμενη περιοχή είναι διαθέσιμη εδώ.

Το διάστημα αυτό (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2017), το μονοπάτι έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 1.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων οργανωμένων ομάδων, όπως σχολεία, πρόσκοποι, ΜΚΟ, ορειβατικά κέντρα κ.α.