Παραδοτέα/ Επιτεύγματα

17-10-2018

Το ευρωπαικό πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) ολοκληρώθηκε. Παρακολουθήστε εδώ, το ταξίδι των 5 ετών για την αειφόρο ανάπτυξη της προστατευόμενης περιοχής λίμνης Στυμφαλίας.

17-10-2018

Βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος LIFE-Stymfalia. Το έκτο ενημερωτικό δελτίο περιγράφει τα επιτεύγματα του προγράμματος στο διάστημα του τελευταίου εξαμήνου.

Κατεβάστε το δελτίο

14-09-2018

Εκδόθηκε το Layman’s report που παρουσιάζει με απλό τρόπο τα επιτεύγματα του προγράμματος.

Κατεβάστε εδώ το Layman’s report του LIFE-Stymfalia

13-09-2018

Ο Τεχνικός Οδηγός για την Αειφόρο χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών εκδόθηκε και θα διανέμεται σε ειδικές εκδηλώσεις και συναντήσεις.

Κατεβάστε εδώ τον Τεχνικό Οδηγό για την Αειφόρο χρηματοδότηση των προστατευόμενων περιοχών