Περιγραφή δράσεων

-2013-2014: Έναρξη καταγραφών και πληθυσμιακών εκτιμήσεων
 • Παρατηρήθηκαν 122 διαφορετικά είδη στην λίμνη της Στυμφαλίας και στις περιοχές περιμετρικά αυτής. Επιβεβαιώθηκε η αναπαραγωγή 7 ειδών υδρόβιων πουλιών, 2 είδη ερωδιών και ενός είδους αρπακτικού εντός της λίμνης.
 • Τα σημαντικότερα είδη της ορνιθοπανίδας που φωλιάζουν και αναπαράγονται στην περιοχή είναι η Βαλτόπαπια, ο Πορφυροτσικνιάς και ο Καλαμόκιρκος.
 • Για την Βαλτόπαπια εκτιμάται ότι αναπαράγονται 6 έως 9 ζευγάρια και για τον Πορφυροτσικνιά 1 έως 3 ζευγάρια. 2 ενήλικα θηλυκά Καλαμόκιρκου εκτιμάται ότι αναπαράγονται εντός του εκτεταμένου καλαμώνα.
 • Η κυριότερη απειλή για τα αναπαραγόμενα είδη της ορνιθοπανίδας, αλλά και για τα υπόλοιπα προστατευτέα στοιχεία, φαίνεται να είναι η πτώση της στάθμης του νερού εντός της λίμνης.
 • Στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE- Stymfalia εκπονήθηκε για πρώτη φορά Σχέδιο Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο κατατέθηκε στο ΥΠΕΝ το 2014.
-2015: 1η Ερευνητική Πιλοτική Κοπή
 • Τον Οκτώβριο του 2015 πραγματοποιήθηκε η 1η ερευνητική κοπή 12 στρεμμάτων σε επιλεγμένα σημεία στο ΒΑ τμήμα της λίμνης. Σκοπός ήταν η παρακολούθηση της ανάπτυξης του καλαμιού και απόκρισης του οικοσυστήματος στις κοπές του προγράμματος, ούτως ώστε να καθορισθεί η κατάλληλη περιτροπή της κοπής καλαμιώνα.
 • Ευνοϊκή χρονιά για το σημαντικό είδος της λίμνης, τη βαλτόπαπια. Μεγάλοι πληθυσμοί καταγράφηκαν άνοιξη και καλοκαίρι (ως 55 άτομα), ενώ τον Οκτώβριο 2015 ξεπέρασαν τα 150 άτομα.
 • Λόγω της παράνομης πυρκαγιάς που κατέκαψε τη μισή έκταση του καλαμιώνα τον Ιανουάριο του 2015 και της ιδιαίτερα βροχερής άνοιξης, οι αναλογίες ελεύθερων επιφανειών νερού προς επιφάνειες καλαμιώνα που επικράτησαν στον υγρότοπο ήταν ιδανικές: 50% καλάμια, 25% ανοιχτές επιφάνειες νερού, 25% υγρολίβαδα.
-2016: 2η Ερευνητική Κοπή 
 • Η απουσία οποιασδήποτε διαχείρισης των νερών του υγροτόπου ή της υπερυδατικής βλάστησης, σε συνδυασμό με την ανομβρία κατά την άνοιξη- καλοκαίρι, οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης των αναπαραγόμενων ειδών.
 • Με τη χαμηλή στάθμη νερού την άνοιξη και την πλήρη αποξήρανση το καλοκαίρι, περισσότερο επηρεάστηκαν τα ερωδιόμορφα και σκουφοβουτηχτάρια, που φωλιάζουν στις παρυφές της μεγάλης συγκέντρωσης νερού και λιγότερο οι πάπιες και φαλαρίδες.
 • Ο ξερός περιφερειακός καλαμιώνας επέτρεψε στους χερσαίους θηρευτές (αγριογούρουνα, τσακάλια, αλεπούδες) να έχουν πρόσβαση στις φωλιές, αυγά και νεοσσούς των υδρόβιων ειδών. Ίχνη από τις διαδρομές των θηλαστικών ήταν φανερά το καλοκαίρι ακόμα και στο κέντρο της λίμνης.
 • Η 2η ερευνητική κοπή 70 στρεμμάτων πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2016. Με την κοπή δημιουργήθηκαν δίαυλοι και ανοίγματα εντός του καλαμώνα. Εκτιμάται ότι εφόσον το εξελισσόμενο πρόγραμμα κοπής του καλαμιώνα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα αναστρέψει μερικώς την αρνητική κατάσταση και θα βοηθήσει τα είδη στις περιόδους ξηρασίας.
-2017: 3η Ερευνητική Κοπή
 • Η απόρριψη αιτήματος για τα ήπια τεχνικά έργα για την διαχείριση της στάθμης της λίμνης σε συνδυασμό με την ανομβρία, είχε ως αποτέλεσμα το 2017 να είναι χειρότερη χρονιά από το 2016, με μεγάλες συγκεντρώσεις νεκρών ψαριών και ασπονδύλων στο κεντρικό τμήμα της λίμνης.
 • Χωρίς παρεμβάσεις υδρολογικής διαχείρισης, θεωρείται ότι οι προοπτικές για τα είδη προτεραιότητας είναι δυσοίωνες, παρά την βελτίωση που θα επέλθει στους χώρους τροφοληψίας από το πρόγραμμα κοπής.
 • Με την 3η ερευνητική κοπή 150 στρεμμάτων τον Σεπτέμβριο του 2017, επετεύχθη ο καθαρισμός διαύλου καθώς και η μεταφορά της κομμένης βιομάζας σε χωράφι απόθεσης. Στη νότια περιοχή δημιουργήθηκαν και 3 προσωρινές νησίδες για την προστασία της ορνιθοπανίδας με τη χρήση κομμένου καλαμιού.
-2018: 4η Ερευνητική Κοπή
 • Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα εργασιών 4ης ερευνητικής κοπής καλαμιώνα συνολικής έκτασης περίπου 250 στρ. το Μάρτιο. Σύμφωνα με την αναφορά της τέταρτης  ερευνητικής κοπής, οι επιφάνειες που κόπηκαν από το παρόν πρόγραμμα, αναμένεται ότι εφόσον κατακλυσθούν από νερό, θα προσφέρουν σημαντικές εκτάσεις ελεύθερων από βλάστηση ρηχών νερών για την περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας, καθώς και την τροφοληψία των υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών της λίμνης.
 • Εργασίες πεδίου υλοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 για τα είδη πουλιών και τις νυχτερίδες. Πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη των ειδικών επιστημόνων της ΟΙΚΟΜ, με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μούστου, Μαινάλου & Μονεμβασίας.
 • Με την απόρριψη αιτήματος για τα ήπια τεχνικά έργα για την διαχείριση της στάθμης της λίμνης και χωρίς παρεμβάσεις υδρολογικής διαχείρισης, θεωρείται ότι οι προοπτικές για τα είδη προτεραιότητας είναι δυσοίωνες, παρά την βελτίωση που θα επέλθει στους χώρους τροφοληψίας από το πρόγραμμα κοπής.