Παραδοτέα/ Επιτεύγματα

28-02-2019

Tο παρόν αποτελεί την τελική τεχνική αναφορά (Final Technical Report) του προγράμματος LIFE-Stymfalia προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατατέθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019, καλύπτοντας όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (1/10/2013-28/09/2018) και περιγράφει όλες τις δράσεις που υλοποιήθηκαν καθώς και την αποτίμηση των επιπτώσεων και αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Κατεβάστε το Aρχείο PDF

28-02-2019

Το παρόν αποτελεί περίληψη της τελικής τεχνικής αναφοράς (Final Technical Report) του προγράμματος LIFE-Stymfalia προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατεβάστε το Aρχείο PDF

17-10-2018

Το ευρωπαικό πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) ολοκληρώθηκε. Παρακολουθήστε εδώ, το ταξίδι των 5 ετών για την αειφόρο ανάπτυξη της προστατευόμενης περιοχής λίμνης Στυμφαλίας.

17-10-2018

Βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος LIFE-Stymfalia. Το έκτο ενημερωτικό δελτίο περιγράφει τα επιτεύγματα του προγράμματος στο διάστημα του τελευταίου εξαμήνου.

Κατεβάστε το δελτίο