Είδη

Ντάσκα ή Στυμφαλικός Πελασγός (Pelasgus or Phoxinellus or Pseudophoxinus stymphalicus)
Μικρό ενδημικό είδος ψαριού της οικογένειας των Κυπρινοειδών (Cyprinidae). Η κατανομή του περιλαμβάν...
Δείτε περισσότερα