Είδη

Μεγάλος Ρινόλοφος (Rhinolophus ferrumequinum)
Το μεγαλύτερο είδος των ρινόλοφων νυχτερίδων, που απαντά σε όλη την ηπειρωτική χώρα και σε μερικά νη...
Δείτε περισσότερα